INGYENES SZÁLLÍTÁS 25000 Ft FELETTI MEGRENDELÉSEKNÉL. RENDELJ BIZALOMMAL!

Adatkezelési tájékoztató

1 KEZDETI RENDELKEZÉSEK1.1 Az SC ECOM NOVA PLUS Kft., székhelye: Mahmudiei utca 55, Tulcea, Románia, adószáma: RO33935368 („SOFAZIP.HU”), kötelezettséget vállal arra, hogy az ügyfelei személyes adatait a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően védelmezi. A jelen Adatvédelmi Irányelv leírja, hogy hogyan gyűjtjük, dolgozzuk fel és védelmezzük az Ügyfeleink személyes adatait a weboldalunkon történő látogatások során és/vagy Vásárlásaink alkalmával.

1.2 A jelen Adatvédelmi Irányelvben nem definiált nagybetűs szavaknak ugyanaz a jelentése lesz, mint a Általános Szerződési Feltételekben.2 AZ ÖN ÁLTAL SZÁLLÍTOTT ADATOK2.1 Az alábbi adatokat gyűjthetjük és dolgozhatjuk fel:

a) Az Ön személyes adatait, amelyeket a honlap űrlapjainak kitöltésével szolgáltat, beleértve azokat az információkat, amelyeket a webhely használatának regisztrációjakor, vagy a webhelyen keresztül történő rendeléskor nyújt be. Továbbá, kérhetjük személyes adatait, ha problémát jelent be a webhellyel kapcsolatban.

b) Ha kapcsolatba lép velünk, lehetőség van a megfelelő levelezés nyilvántartására.

c) Ha telefonon lép kapcsolatba velünk, a hívás nyilvántartását képviselhetjük oktatási célokra.

d) Emellett előfordulhat, hogy felkérjük Önt, hogy töltse ki a kutatásokat, amelyeket kutatási célokra használunk, bár ezekre nem kötelező válaszolnia.

e) Azoknak a tranzakcióknak a részletei, amelyeket a weboldalon keresztül hajt végre, valamint rendeléseinek teljesítése.

f) Azoknak a webhely-látogatásoknak a részletei, amelyekre vonatkoznak, ideértve, de nem kizárólagosan a forgalmi adatokat, a helyadatokat, a webnaplókat és más kommunikációs adatokat.3 AZ ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA3.1 Az adatokat az alábbi módon használjuk:

a) Regisztrációja során és az Ön fiókjának hozzáférésének engedélyezésére, a megrendelt Cikkek kifizetésére és megrendelésére.

b) Biztosítjuk, hogy a Webhely tartalma Önnek és számítógépének a lehető legmegfelelőbb módon jelenjen meg.

c) Információkat nyújtunk Önnek a Tőlünk kért Cikkekről vagy azokról, amelyekre szükségét érezzük, és amelyekre beleegyezett, hogy ilyen célokra kapcsolatba lépjünk Önnel.

d) Teljesítjük az Ön és Minket kötő valamennyi szerződésünkben szereplő kötelezettségünk teljesítését, ideértve azon harmadik fél által szállított Cikkek kiszállítását és fizetési feldolgozását is.

e) Lehetővé tesszük számára, hogy részt vegyen interaktív eseményeinken a honlapunkon, ha úgy dönt, hogy ezt megteszi.

f) Értesítjük Önt a Webhely változásairól.4 IP CÍMEK ÉS SÜTIK4.1 Látogatásai elemzése érdekében gyűjtünk és süti modulokat használunk (helyi fájlok a készülékén tárolva). A süti modulok aktiválásával a számítógépén kifejezi egyetértését a süti modulok gyűjtésére ebben a célban. A következő típusú süti modulokat használjuk: (i) alapvető süti modulok, amelyek nélkülözhetetlenek a Webhely hozzáféréséhez; (ii) funkcionális süti modulok, amelyek az Ön és a számítógépe megfelelő működéséhez szükségesek (ha ezeket a süti modulokat letiltja, a Webhelyünk nem működhet megfelelően); (iii) a teljesítményhez kapcsolódó süti modulok, amely

ek nem azonosítják Önt mint egyént (amíg az azonosítási adatokat nem ad be bármelyik űrlapunkon), de segítenek a tartalom testreszabásában az Ön cselekedeteinek megfelelően a Webhelyünkön; és (iv) célcsoport-reklám süti modulok, amelyek segítenek relevánsabb hirdetések megjelenítésében a Webhelyünk látogatói számára.

4.2 Emellett használjuk a Google Analytics és hasonló szolgáltatásokat, amelyek harmadik féltől származó süti modulokat gyűjtenek („Harmadik féltől származó analitikai modulok”). Az Ön Webhely-használatáról (beleértve IP címét) gyűjtött információkat a süti modulok harmadik féltől származó analitikus modulja a Szövetségi Államokba szállítja és ott tárolja. A harmadik féltől származó analitikus modulok funkcionalitása ezen információkat az Ön Webhely-használatának értékelésére, Webhely-tevékenység jelentéseinek készítésére a Webhely üzemeltetői számára és egyéb szolgáltatások nyújtására használja, amelyek a Webhely és az internet használatával kapcsolatosak. Ezenkívül a harmadik féltől származó analitikus modulok az adatokat harmadik feleknek továbbíthatják, ha a jogszabály ezt előírja vagy ha a harmadik felek a harmadik féltől származó analitikus modul képviseletében feldolgozzák az adatokat. A harmadik féltől származó analitikus modul nem rendelkezik az IP címével vagy más sütikkel kapcsolatos adatokkal. A süti modulok gyűjtését úgy lehet megszakítani, hogy újraindítja a böngészőt; azonban ha kikapcsolja a sütiket, Webhelyünk funkcionalitása korlátozható (azaz az alapvető sütik esetében előfordulhat, hogy nem tud hozzáférni a Webhelyünkhöz).

4.3 Webhelyünk és a Webhely használatából eredő kommunikációink, valamint a Tőlünk történő Vásárlások, például promóciós e-mailek, elektronikus képekkel is lehetnek („web beaconok”). A webhelyek általában együttműködnek a sütikkel, és ugyanúgy használhatjuk azokat, mint a sütiket (lásd fent).5 KÖZVETLEN MARKETING5.1 Egyetért azzal, hogy az Ön elektronikus elérhetőségi adatait, amelyek származhatnak korábbi Webhely használatából vagy lehetővé teszik kiválasztott harmadik felek számára az ilyen adatok használatát, a kapcsolatfelvételt keresztül elektronikus eszközökkel (e-mail, SMS) az Önnek szánt információkkal a termékekről és szolgáltatásokról eljuttatni. Lehetősége van a marketingkommunikációk leiratkozására, az ilyen funkció kikapcsolásával az Ön által kapott minden e-mailben található leiratkozási hivatkozón keresztül.6 ADATMEGOSZTÁS6.1 Ha a Webhely regisztrá

ciós folyamata során kattint a „Megállapodás” gombra vagy rendelést helyez el az SOFAZIP.HU számára, kifejezetten hozzájárulását adja a személyes adatainak harmadik felekkel való megosztásához, például (i) minden csoporttagunknak, beleértve a fiókjainkat, anyavállalatunkat és annak leányvállalatait; (ii) az üzemeltetőknek; (iii) a reklámpartnereknek; (iv) azoknak a partnereknek, akik a Szerződés teljesítéséhez szükséges szolgáltatásokat nyújtják, például a kiszállítási és fizetési szolgáltatók; és bármely ilyen felek, amikor azok személyes adatokat kezelő adatkezelőkként működnek („Adatkezelők”). Az ilyen Adatkezelők listája elérhető a Webhelyünkön, és elfogadja, hogy az Adatkezelők hozzáférést, gyűjtést, megosztást, rögzítést, rendezést, alkalmazkodást vagy módosítást, lekérdezést, összeillesztést, összekapcsolást, átutalást, felhasználást, tárolást, blokkolást, törlést és a személyes adatok határon átnyúló áramlásának kezelését végezhetik.

6.2 Adatokat megoszthatunk:a) Ha bármely vállalatokat vagy eszközöket eladunk vagy vásárolunk, ez esetben személyes adatait a megfelelő vállalat vagy eszköz potenciális vevőjével vagy eladójával is megoszthatjuk.

b) Ha az SOFAZIP.HU-t vagy az összes vagyonát harmadik fél vásárolja meg, ebben az esetben az Ön vásárlóinkra vonatkozó személyes adatai az átadott vagyon egyike lesznek.

c) Ha jogszabályi kötelezettségünk van személyes adatai nyilvánosságra hozatalára vagy megosztására a jogszabályok betartása vagy a Szerződésünk és más megállapodásaink érvényesítése vagy betartása céljából; vagy az SOFAZIP.HU, Ügyfeleink vagy mások jogainak, tulajdonának vagy biztonságának védelméhez vagy védelméhez. Ez magában foglalja az információk cseréjét más vállalatokkal és szervezetekkel a csalások elleni védelem és a hitelkockázat csökkentése érdekében.

d) Ha alkalmazandó jogszabályok kifejezetten engedélyezik a személyes adatok nyilvánosságra hozatalát.7 ADATOK TÁROLÁSA7.1 Egyetért azzal, hogy az Ön által nyújtott adatokat az Európai Gazdasági Térségen kívüli („EGT”) helyszínre továbbíthatjuk és ott tárolhatjuk. Az EGT-n kívül működő és Minket vagy az egyik szolgáltatónkat képviselő személyzet feltehetően feldolgozza az adatokat. Az ilyen személyzet többek között részt vesz a megrendelésének teljesítésében, fizetési adatainak feldolgozásában és a szolgáltatásnyújtásban. Az Ön személyes adatok továbbításával egyetért ezzel a transzferrel, tárolással vagy feldolgozással. Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak biztosítása érdekében, hogy az Ön adatait biztonságosan és jelen Adatvédelmi Irányelvünknek megfelelően kezeljük.

8 BIZTONSÁG8.1 Megígérjük, hogy biztonság

osan kezeljük személyes adatait, és hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmazunk a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, nyilvánosságra hozatal vagy megsemmisítés megakadályozása érdekében. Az interneten átvitt információk biztonságát azonban nem lehet teljes mértékben garantálni, és minden átvitt információ a saját kockázatára kerül át. Egyszerű, hogy személyes jelszavát ne ossza meg senkivel.

9 AZ ÖN JOGAI9.1 Az Ön személyes adatainak feldolgozása során bizonyos jogokat élvez. Joga van:a) Kérjen másolatot az általunk tartott személyes adatairól, valamint tájékoztatást kérhet az Ön által feldolgozott adatokról.

b) Kérje a helytelen vagy hiányos személyes adatainak helyesbítését.

c) Kérheti személyes adatainak törlését, ha nincs további ok arra, hogy feldolgozzuk.

d) Ellenző hatályú kezdeményezése esetén korlátozhatjuk személyes adatainak feldolgozását.

e) A hozzájárulásán alapuló adatfeldolgozás esetén bármikor visszavonhatja hozzájárulását.

f) Kérheti, hogy személyes adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsuk.

g) Kérheti a személyes adatok feldolgozásának korlátozását bizonyos körülmények között.9.2 Ha jogosnak tartja a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos aggályait, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az adatvédelmi jogszabályok szerinti elérhetőségeink egyikén. Az EU-n belül bármikor jogában áll panaszt tenni a helyi adatvédelmi hatóságnál is.

10 MÓDOSÍTÁSOK10.1 Az SOFAZIP.HU időnként módosíthatja az Adatvédelmi Irányelvet, például az adatkezelési gyakorlat változásai vagy a jogszabályi változások miatt. Az összes ilyen módosítás hatálybalépését követően Ön a módosított Adatvédelmi Irányelv szerinti módon jár el.11 KAPCSOLAT11.1 Ha kérdése vagy észrevétele van az Adatvédelmi Irányelvvel kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi elérhetőségeink egyikén:

11.2 Vagy látogasson el weboldalunkra, és lépjen kapcsolatba velünk az "Ügyfélszolgálat" oldalon keresztül.